A Coditax

A Coditax feladata a vállalkozásokra háruló üzletviteli adminisztrációs terhek csökkentése, a feladatok teljes körű ellátása.

Munkatársaink több, mint 10 éves tapasztalattal, magas színvonalon látják el feladatukat, évek óta visszatérő eseti partnereink és szerződött ügyfeleink legnagyobb megelégedettségére.

Tevékenységünk kiterjed a vállalkozás létrehozásától, a működés közbeni tanácsadáson és teljes körű adminisztráción keresztül egészen a beszámolók elkészítésig.

Cégalapítás

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében a cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (elektronikus nyomtatványon) kell előterjeszteni.

Read more..

Cégjogi és adótanácsadás

A vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek számára cégjoggal, adózással, adójellegű kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói támogatást nyújtunk.Read more..

Könyvelés, bérszámfejtés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően írásos jelentést, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kell készíteni.Read more..